accueil

 Ilay endrika iray azo iheverana ny fisehon'ny zava-misy.

 Mihai-ady, miatri-piainana

 Feno taraina mangirifiry fa tsapanao ny miaina, fantatrao izay ilaina.

 Ry mponin'ny tany ...

 Mihafy mafy, mijaly, fa ny hambo-poko tsy mbola maty.

 Ny fahatsiarovana dia ampy hanamafy ny fitiavana.

 Mahafinaritra foana ny miaina na dia misy taraina

Alokatandindona

Créer un site avec Wikeo !